biel

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
RAFAŁ BIEL

 

Wrocławska Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Biel powstała w 2011 roku, a jej usługi skierowane są do podmiotów gospodarczych, zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, jak również klientów indywidualnych.

 

tick

 
cywilne
O KANCELARII


Zapewniamy naszym Klientom indywidualne podejście, rozpatrując kompleksowo stan faktyczny i prawny każdej sprawy. Najważniejszym celem Kancelarii jest spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych Klientów poprzez dostarczenie optymalnych i skutecznych rozwiązań, pamiętając przede wszystkim o ich bezpieczeństwie.

 

Zespół Kancelarii tworzą ludzie z pasją. Wykorzystujemy nabytą wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych, utrzymując jednocześnie partnerskie relacje z naszymi Klientami. W celu zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi współpracujemy z kancelariami adwokackimi, notarialnymi, tłumaczami przysięgłymi, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami i biurami rachunkowymi.

 

 

 
ofertaicon
OFERTA

 

Kancelaria posiada szeroki wachlarz usług prawnych, specjalizując się w szczególności w dziedzinie prawa korporacyjnego, cywilnego, gospodarczego, budowlanego oraz prawa własności lokali. W szczególności zapewniamy kompleksową pomoc w: 

 • opracowywaniu i opiniowaniu kontraktów,

 • tworzeniu spółek prawa handlowego oraz dokonywaniu wszelkich zmian w spółkach wynikających m.in. z przekształceń w strukturze właścicielskiej, podwyższenia lub obniżenia kapitału oraz zmian personalnych w organach zarządzających i nadzorujących i ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • powoływaniu i rejestracji innych podmiotów (spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia),

 • sporządzaniu uchwał, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego spółek i innych podmiotów prawnych,

 • przeprowadzanie badań due diligence podmiotów gospodarczych pod kątem ryzyk prawnych,

 • doradztwie w sprawach pracowniczych,

 • obsłudze zebrań Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

  down 

 

 

 

Kancelaria zapewnia swoim Klientom reprezentację procesową na wszystkich etapach sporów cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi (polubownymi), w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. W ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria prowadzi pomoc w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami. W szczególności proponujemy swoim Klientom przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości, obsługę prawną transakcji sprzedaży nieruchomości oraz aktualizację wpisów w księgach wieczystych nieruchomości.

 

Kancelaria świadczy także kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia i windykacji należności 
od nierzetelnych kontrahentów oraz dłużników Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych zarówno w ramach windykacji przedsądowej, jak również w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. W ramach czynności windykacyjnych wykorzystywane są wszelkie dostępne prawem instrumenty zmierzające do odzyskania przez Klienta jego wierzytelności w jak najszybszym czasie, przy jednoczesnym poniesieniu jak najmniejszych kosztów. Dzięki stałej współpracy Kancelarii z wybranymi kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju, zapewniamy szybką realizację uzyskanego w toku procesu tytułu wykonawczego.


Kancelaria zapewnia elastyczne formy rozliczeń dostosowane do potrzeb Klienta - w szczególności proponując współpracę na zasadzie:

 • stałej obsługi prawnej z wynagrodzeniem ryczałtowym bez limitu, bądź z limitem godzin;

 • indywidualnej stawki godzinowej ustalanej z Klientem;

 • indywidualnie ustalanego wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie danej sprawy;

 • wynagrodzenia premii za sukces (success fee), stosowanego wraz z ustalonym wynagrodzeniem podstawowym.

 

Zapraszamy do współpracy.

 
karieraicon
KARIERA

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, odbyciem stażu/praktyk w Kancelarii, prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: biuro@kancelariabiel.pl Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dodanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dz.U. Nr 133 Poz. 883)."

 

tell
KONTAKT
 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Biel
ul. Skwierzyńska 28/9
53-522 Wrocław


Telefony


Tel./ Fax: 71 756 85 01
Tel. kom.: 508 098 621
e-mail: biuro@kancelariabiel.pl

 

 

 
zespolicon
ZESPÓŁ

 

Rafał Biel
Rafał Biel

Rafał Biel – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2014 roku Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Sportu Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie kontraktowym, w obsłudze prawnej Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.

 
particon
PARTNERZY

 

Podstrona w przygotowaniu.

 

 

Copyright 2014 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Biel
Realizacja:Agencja reklamowa 3motion